מספר טלפון


5707210 - 03 אדמוני רפאל
5707211 - 03 כהן משה ואבישג
5707212 - 03 גבל חיה ויהודא
5707213 - 03 ברקוביץ אטה יולנדה
5707214 - 03 פליישמן דב
5707215 - 03 שנקר דינה ויצחק
5707216 - 03 שחר מרים
5707217 - 03 שטרנברג חיים וברכה
5707218 - 03 כהן ברש
5707219 - 03 זמיר אהובה