מספר טלפון


5707231 - 03 לוי אברהם
5707232 - 03 קוסובר אהרן
5707233 - 03 סבח וז'קלין אברהם
5707234 - 03 בודנר שרה
5707235 - 03 ריינר שמואל ואיטה
5707236 - 03 טולנפלד יוסף וחנה
5707237 - 03 עבדלעזר איבט
5707238 - 03 רודן נטשה וד"ר הוגו
5707239 - 03 וולף פרץ