מספר טלפון


5707320 - 03 זייצל קטרינה
5707321 - 03 הרמל נחה
5707322 - 03 טייבי דבורה
5707323 - 03 שוץ נירה
5707324 - 03 ברקוביץ דב ורחל
5707325 - 03 לנמן מלי ואהרן
5707326 - 03 רוזנבלום ברוריה ויצחק
5707327 - 03 הורביץ וולטר
5707328 - 03 פלדמן יעקב
5707329 - 03 חליוה יוסף ויוכבד