מספר טלפון


5707370 - 03 סולומון אמיר
5707371 - 03 וייס יעקב
5707372 - 03 ישראל בנימין שטאובר
5707375 - 03 וייס בלהה
5707376 - 03 שפירא נחמה ויוחנן
5707377 - 03 אנגלנדר יוסף
5707378 - 03 ברסלוער חיים סוכן בטוח ורחל
5707379 - 03 סדקוב אניה