מספר טלפון


5707401 - 03 ונה זכריה ושרה
5707402 - 03 גרנביץ צבי נחמיה ואהובה
5707403 - 03 שורץ אלימלך ויונה
5707404 - 03 סבאג אברהם
5707405 - 03 כהן זאב וחסידה
5707406 - 03 אורבך שלמה
5707407 - 03 לוינגר יוסף ורחל
5707408 - 03 אורלנצ'יק חנוך ואילה