מספר טלפון


5707440 - 03 מזרחי יצחק
5707442 - 03 רצאבי שמואל וציונה
5707443 - 03 לייטמן שרה
5707444 - 03 פוקס רוזה
5707445 - 03 יעקב רביבו
5707447 - 03 מולא אהרון ויוכבד
5707448 - 03 חקק חיה ואליעזר
5707449 - 03 זוארבך יחיאל ומיכלה