מספר טלפון


5707460 - 03 איינשטיין יואל וסימה
5707461 - 03 שימל מנחם מנדל
5707462 - 03 סוקניק יהודה
5707463 - 03 בויגנמן דוד
5707464 - 03 שמעוני אסתר
5707465 - 03 רוטשילד רבקה עו"ד ויוסי
5707466 - 03 (פקס) אהרמן גרשון
5707467 - 03 אוני רינה
5707468 - 03 רחל וקנין