מספר טלפון


5707471 - 03 סטרול ופרידה אברמוביץ
5707472 - 03 לוי משה יוסף ושרה
5707473 - 03 רוזנשטרוך יהושע ולאה
5707474 - 03 פרדמן שלמה ולאה
5707475 - 03 ברייטשטיין חיים
5707476 - 03 גרינוולד אלכסנדר
5707477 - 03 עוזרי חיים ומרגלית
5707478 - 03 יצחקי אורן
5707479 - 03 אדלר ירחמיאל קבלן בנין