מספר טלפון


5707510 - 03 ירוחם אסתר
5707511 - 03 יפה הרב שלמה ופנינה
5707512 - 03 גלס חיים ויהודית
5707513 - 03 פיינר יחיאל ודבורה
5707515 - 03 מגיד מרדכי וגילה
5707516 - 03 דויטש יהודית ומרדכי
5707517 - 03 חאנגיני פרוויז
5707518 - 03 הורביץ יוסף
5707519 - 03 שפיגל זולטן ופני