מספר טלפון


5707530 - 03 אלינגר בן ציון ארי ורות
5707531 - 03 גוטליב מירל
5707532 - 03 שאבו אהרון מורה
5707533 - 03 דודוב אבנר
5707534 - 03 שפק לאה ואיזידור
5707535 - 03 קירשנבום זאב יצחק וריבה
5707538 - 03 כהנא יוסף
5707539 - 03 נויפלד פנינה ואפרים