מספר טלפון


5707620 - 03 זהבית ארז דרויש
5707622 - 03 שבתאי דוד משיח
5707623 - 03 פרידמן שמואל
5707624 - 03 כהן ישראל
5707625 - 03 גליק מרים
5707626 - 03 וסרמן נחמן ואסתר
5707628 - 03 לפיד דודי חשמל ושמש
5707629 - 03 עליזה ועזרא נומה