מספר טלפון


5707650 - 03 שלום ושושנה ידעי
5707651 - 03 גיגי עזרא בית מאפה וקונדיטוריה
5707652 - 03 בנות ארץ ישראל
5707652 - 03 טאלער שרה
5707652 - 03 מרכז מוסדות סאטמאר
5707653 - 03 יסקירוביץ פנחס וסלי
5707654 - 03 וישניבצקי בוריס
5707655 - 03 קוריאנסקי זלמן וחיה
5707656 - 03 אהרון שמואל וויקטוריה חכם
5707657 - 03 פרץ אילן