מספר טלפון


5707690 - 03 אלקיים יעקב והדסה
5707692 - 03 גרגי מיכאל
5707693 - 03 קמינסקי יוסף ושפרה
5707694 - 03 מלכיאלי טובה
5707695 - 03 מלכיאלי דוד
5707696 - 03 לודמיר שמואל ושייני
5707697 - 03 היימן שמשון ודבזה
5707699 - 03 בורשטיין אביגיל