מספר טלפון


5707700 - 03 בחדר האוכל
5707701 - 03 מילר רחל
5707702 - 03 ארגון נשות גור היכלי ענ"ג
5707702 - 03 בורזיקובסקי מאשה
5707703 - 03 ישיבת "בית דוד"
5707704 - 03 לוי מרים
5707705 - 03 לאופר יעקב יהושע
5707706 - 03 גולדנברג רוברט ושרה
5707707 - 03 שאול ענת ודוד
5707708 - 03 שטרום מנחם ומינה