מספר טלפון


5707910 - 03 נהרי רפאל
5707912 - 03 טיגרמן יעקב ומלכה
5707913 - 03 שמלצר יצחק וחוה
5707914 - 03 פולק רוזינה
5707915 - 03 פלח שאול
5707916 - 03 ישעיהו מזל
5707918 - 03 פורת אייל
5707919 - 03 צוקר חנה