מספר טלפון


5710040 - 03 ולד (ד"ר אברהם ואלה (דוני
5710041 - 03 קירבט יוסף
5710042 - 03 הלס זיוה ויגאל
5710043 - 03 שדמי ליאוני אריאלה
5710044 - 03 קינר אורה
5710045 - 03 הרץ עדה
5710046 - 03 לוי מנשה ואילנה
5710047 - 03 בלולו שושנה
5710048 - 03 מאיר עליזה ויוסף
5710049 - 03 מטלון שרה