מספר טלפון


5710180 - 03 גרשט יצחק
5710181 - 03 'פקס'
5710181 - 03 נעמי זלמנוביץ
5710182 - 03 גלד לליב
5710184 - 03 יערי עוזי
5710185 - 03 בר לב יהודית
5710186 - 03 מנשה שולמית
5710188 - 03 תחנת בנזין וסולר גבעתיים בע"מ