מספר טלפון


5710230 - 03 עובדיה ברטה ויוסף
5710231 - 03 רמבישבסקי פרננדו
5710232 - 03 עובדיה מרגלית ושמעון
5710233 - 03 גריפל צפורה ויחיאל
5710234 - 03 כהן עובדיה והלן
5710235 - 03 סגל (רחל וברל (דב
5710236 - 03 ברידס אבי
5710237 - 03 קורניצר אלברט ומני
5710238 - 03 מתיתיהו דוד
5710239 - 03 דורני מזל ושלמה