מספר טלפון


5710240 - 03 ענתר חיים ומימי
5710241 - 03 גלמן משה
5710245 - 03 בנדל זלמן דב ויונה
5710246 - 03 מוסבי רחמים וסול
5710247 - 03 בכר אהרן ותחיה
5710248 - 03 מאיר 'י ע ר ' אפל
5710249 - 03 גורפין אשר