מספר טלפון


5710250 - 03 סוטו ליאורה
5710251 - 03 נחומי שרה מורה
5710252 - 03 דבורה קלרה ודוד
5710253 - 03 נוני מזל
5710254 - 03 ראשון יצחק
5710255 - 03 בן צבי קרן
5710257 - 03 ויליטובסקי בנימין וברטה
5710258 - 03 הרשקוביץ סימון מרפא שניים ואלזה
5710259 - 03 דוד בן ציון