מספר טלפון


5710580 - 03 קפלן מרים ואריה
5710581 - 03 יורם ברק
5710582 - 03 אלדר (יהודה ואורה (לדרר
5710583 - 03 סובול משה ומירה
5710584 - 03 בכר ניסים
5710585 - 03 כהן מרסל
5710586 - 03 מטוסביץ דימטרי
5710587 - 03 רפופורט נועם וחוה
5710588 - 03 סומך אורי ואתי
5710589 - 03 מזרחי שלמה ודגנית