מספר טלפון


5710620 - 03 גינדל רחל
5710621 - 03 צוברי גד וזקלין
5710622 - 03 בן יוחנן מרדכי
5710623 - 03 קירשנבאום שלום ופניה
5710624 - 03 כנור רחל ויהודה
5710625 - 03 יחזקאל ועליזה אברהמי
5710626 - 03 מזרחי יצחק ושולמית
5710627 - 03 קיי פנינה
5710628 - 03 ארץ קדושה יצחק
5710629 - 03 בית הלוי חנה ואלי