מספר טלפון


5710680 - 03 (פקס) מהלב ציוד עזר לשמיעה ולדיבור
5710681 - 03 בן יוסף רוני ונירית
5710682 - 03 כהן יהודה ולבנה
5710683 - 03 אלזם רינה
5710685 - 03 אורנה סלונים
5710686 - 03 קאטו משה
5710687 - 03 ירקון צבי ויהודית
5710688 - 03 יום טוב אליעזר
5710689 - 03 סימן טוב יאיר