מספר טלפון


5710730 - 03 שולמן ורדה וישראל
5710731 - 03 עובדיה סלי דניאל ושרה סלון לתסרוקות
5710731 - 03 עובדיה סלי ודניאל מספרה לגברות
5710734 - 03 דוד ישראל
5710735 - 03 הס יהודה ויהודית
5710736 - 03 קרויטורו יצחק
5710737 - 03 אזרח שמואל וראלי
5710738 - 03 אילון עירית עו"ד
5710739 - 03 פולר שרה