מספר טלפון


5710801 - 03 ישראל לטיפה וחיים
5710802 - 03 ועד עובדי חב' החשמל לישראל ת"א והמחוז
5710803 - 03 ברוך סגי
5710804 - 03 דגני עדי
5710805 - 03 אולציק דניאל
5710806 - 03 וידהורן אהרון ומלכה
5710807 - 03 אלתר יעקב
5710808 - 03 וגלאופר יהודה ומריאנה