מספר טלפון


5710950 - 03 צרפתי טובה ומשה
5710951 - 03 דואני דוד
5710952 - 03 כהן סנדר יוכבד
5710954 - 03 טובי אהרון ושושנה
5710955 - 03 עובדיה 'עיני' אבידור
5710956 - 03 בע"מ איצקוטק
5710957 - 03 נוטי אסתר
5710958 - 03 תלם ז
5710959 - 03 משילקר יוסי ומירה