מספר טלפון


5710990 - 03 רגב איתי
5710991 - 03 שטרקמן חיים
5710992 - 03 פיין פני ואביגדור מורה
5710993 - 03 בצלאל יחזקאל והדסה
5710994 - 03 פישלר רותי
5710996 - 03 יהושוע דיסטל
5710997 - 03 רוט רנה ואדמונד
5710998 - 03 כדרי איריס
5710999 - 03 סמואל יעל עוד