מספר טלפון


5711001 - 03 גיראט אסתר
5711002 - 03 מרכז מלאכה סוכנות
5711003 - 03 גרייבר לאה
5711004 - 03 מזרחי רחל ונסים
5711005 - 03 סספרוטס דוריס
5711006 - 03 טחן חנה ושלמה
5711007 - 03 מועלם עזרא
5711008 - 03 מנחם לבנה ובנימין