מספר טלפון


5711110 - 03 בן שושן אורלי
5711111 - 03 מנחם טכנאי לציוד דנטלי אופיר
5711112 - 03 צרט מיגל וגיל שטרנברג
5711113 - 03 פרדוארו חיים
5711114 - 03 כהן שרזי יצחק
5711115 - 03 פרי צביה
5711116 - 03 הרץ אלונה
5711117 - 03 פורברג יוסף
5711118 - 03 אגמי אפרת
5711119 - 03 שרייר אריה