מספר טלפון


5711301 - 03 רוזנבלום הדרה
5711302 - 03 כהן אברהם וחנה
5711303 - 03 צ'ישינסקי לאה
5711304 - 03 שלום אפרים
5711305 - 03 כספי בצלאל ולאה
5711306 - 03 מאיר שמאי מקרקעין צור
5711307 - 03 זרצקי כרמלה
5711308 - 03 שמש ג'ורג'