מספר טלפון


5711330 - 03 נימרק אריה
5711331 - 03 בן דוד דוד
5711332 - 03 לודן אורית
5711333 - 03 בסן לואיזה
5711334 - 03 גרדל רבקה ושמואל
5711335 - 03 אפשטיין מרסל ויהודה
5711336 - 03 כהן דפנה ואילן
5711337 - 03 לוי אורלי
5711338 - 03 קפה בגבעתיים
5711338 - 03 קפה גבעתיים בע"מ