מספר טלפון


5711380 - 03 ויצוא בע"מ י ו ר ל יבוא
5711381 - 03 מרקשטיין עוזי
5711383 - 03 בני יוסף
5711386 - 03 קירשנבוים עליזה ואמנון
5711387 - 03 סלע אורה
5711388 - 03 לזר רמיאל ואורלי
5711389 - 03 זהבי אברהם