מספר טלפון


5711420 - 03 אפטוביץ אדם
5711421 - 03 שרמן שפרה ויהושע
5711422 - 03 רמת הטייסים
5711423 - 03 נעים מיכאל
5711424 - 03 מאיו דוד ופורטונה
5711425 - 03 לני מייקל ויפה
5711426 - 03 שמעון וחדוה בוכנר
5711428 - 03 אלפי יחזקאל
5711429 - 03 רם וארנה קמינר