מספר טלפון


5711431 - 03 קלינג זיגפריד ורחל
5711433 - 03 אגיוף אורי ולאה
5711434 - 03 שלמה ומשה וכמן
5711435 - 03 מושקוביץ שלמה וזהבה
5711436 - 03 גבאי שמשון
5711437 - 03 זולוטוב שבע
5711438 - 03 עמר יוסף
5711439 - 03 לוי טובה