מספר טלפון


5711501 - 03 בזק משה
5711502 - 03 (פקס) מליניאק אריה
5711505 - 03 דוד עוזי
5711506 - 03 בבית כנסת היכל הנס
5711507 - 03 דרור אייל
5711508 - 03 גיל יוחנן