מספר טלפון


5711520 - 03 זיסקין מרים ויצחק
5711521 - 03 הללה רחל ויעקב
5711522 - 03 דרום גבעתיים
5711523 - 03 נחום גילה וקובי
5711524 - 03 נסטוביץ אפרים
5711525 - 03 סטרולוביץ שושנה ואריה
5711526 - 03 אריאלי טל
5711527 - 03 שרה שטיינר
5711528 - 03 קלמן יצחק