מספר טלפון


5711601 - 03 יעקב ורחל שמע
5711602 - 03 קרסנטי דוד
5711603 - 03 אורה איל ובועז פארן
5711605 - 03 אלייב בוריס
5711606 - 03 מזרחי רבקה
5711607 - 03 לוי חיים
5711608 - 03 זכריה אסתר