מספר טלפון


5711840 - 03 רצון סמדר
5711841 - 03 בתיה כהן
5711842 - 03 ריגורודסקי שרה
5711843 - 03 ראובני רבקה
5711844 - 03 רמי ואסנת סמיונוב
5711845 - 03 לוזיה שושנה ויהושע
5711846 - 03 מנו דוד
5711847 - 03 מזרחי יעל ומשה
5711848 - 03 אברהם ורון
5711849 - 03 גרג יחזקאל