מספר טלפון


5711920 - 03 חמי שמעון ושולה
5711921 - 03 שינדל פסח ועליזה
5711922 - 03 קוברסקי נורית
5711923 - 03 פקס) אגודת) אדריכלי הפנים בישראל
5711924 - 03 ליאון סוזנה ואיציק
5711925 - 03 פרגי זיוה
5711926 - 03 אורט טכניקום ביהס להנדסאים
5711926 - 03 ביס להנדסאים
5711926 - 03 אורט טכניקום המכללה הטכנולוגית
5711926 - 03 המכללה הטכנולוגית אורט טכניקום גבעתיים