מספר טלפון


5711940 - 03 סיגלר מאיר ורבקה
5711942 - 03 שטורם משה ובלה
5711944 - 03 רמת ישראל
5711945 - 03 רצאבי מאיר
5711946 - 03 רוטברג יעקב ורחל
5711948 - 03 חוגי ד
5711949 - 03 חביבי אריה ומלכה