מספר טלפון


5712001 - 03 בלכר צבי ושושנה
5712002 - 03 לוין דינה
5712003 - 03 בן סיני נירי ושירי
5712004 - 03 רמי ורויטל לוי
5712005 - 03 וינגרטן דוד
5712006 - 03 המרכז הארצי ליזום והשקעות ר מ א
5712006 - 03 ישראל דן רוגובסקי
5712007 - 03 תורגמן דוד
5712008 - 03 וינדזברג ישראל