מספר טלפון


5712030 - 03 דניאל ירון
5712031 - 03 דאי רחמים ויוכבד
5712032 - 03 ארפס זיגי ורבקה
5712033 - 03 מזרחי ויקי ויצחק
5712034 - 03 איתן ישראל
5712035 - 03 נפתלי אליה ודינה
5712036 - 03 לניאדו יוסף
5712037 - 03 הרץ יצחק ומלה
5712038 - 03 עצטה אברם
5712039 - 03 ברני שלומית ואליעזר