מספר טלפון


5712230 - 03 פרנקל ד"ר משה
5712231 - 03 אהרונוביץ רבקה ומרצל
5712232 - 03 בר רוז
5712234 - 03 ז'קלין ומרסל חיימוביץ
5712235 - 03 כהן יונה ואברהם
5712236 - 03 צבאג אילנה
5712237 - 03 גרינשפן אריה
5712238 - 03 מנגד שלמה ושמחה
5712239 - 03 באור רות