מספר טלפון


5712350 - 03 מוסרי רחמים
5712351 - 03 פילובסקי (מאיר ואדלה (איליביצקי
5712352 - 03 סולי נתן
5712353 - 03 טוראל אלונה
5712354 - 03 דשט יצחק ושושנה
5712356 - 03 חבקין אהובה
5712357 - 03 מרגלית רות וישראל
5712358 - 03 רפעי יהודית ושם טוב
5712359 - 03 אפריאט רוזה