מספר טלפון


5712410 - 03 בר יששכר ודבורה
5712411 - 03 לוי חיים
5712412 - 03 קופרמן דוד
5712414 - 03 מזרחי רענן
5712416 - 03 בית צבי שפירא רמת הטייסים
5712417 - 03 רבר פנינה ושמואל סוכנות לבטוח כללי
5712418 - 03 טל (פולה ודוד (טוכשניידר
5712419 - 03 פריץ יהודה ורבקה