מספר טלפון


5712470 - 03 קושניר אבי וניצה
5712472 - 03 כהן דוד ונעמי
5712473 - 03 פמיליה לאה ודוד
5712474 - 03 עמיחי פורט
5712475 - 03 שושנה שחר
5712476 - 03 גובאני רות
5712477 - 03 פרס אליעזר ושולה
5712478 - 03 איוניר יעקב וציפי
5712479 - 03 נוה יעקב