מספר טלפון


5712490 - 03 מרגלית טרבלוס
5712491 - 03 גזי יהודית
5712492 - 03 ארבטמן מרדכי
5712492 - 03 המנהל מ ארבטמן מעונו
5712493 - 03 פונד פאני
5712494 - 03 קלרמן דב
5712495 - 03 הלד יצחק
5712497 - 03 רוזן ד"ר עדה
5712498 - 03 משולם יעל