מספר טלפון


5712520 - 03 בשה צבי
5712521 - 03 זונשין שושנה וצבי
5712522 - 03 ויספרקול "הומקייר
5712523 - 03 דוד לוינטר
5712524 - 03 שורצבוים אהרן ויהודית
5712525 - 03 תשבחות חברה להשקעות ישראליות בע"מ
5712526 - 03 חב' להשקעות ישראליות בע"מ תשבחות
5712529 - 03 אצלן יהושע וטויה