מספר טלפון


5712660 - 03 לנגר שושנה
5712661 - 03 רז רבקה
5712662 - 03 שמיוביץ (משה (צבי
5712666 - 03 רודוי ירדנה ויורם
5712667 - 03 סנדרוביץ צבי ואילנה
5712668 - 03 אליאס רונית