מספר טלפון


5712680 - 03 מולקנדוף דוד
5712682 - 03 קלנשטיין חיה
5712684 - 03 נורמן טוביה ויוכבד
5712686 - 03 צין מיכל
5712687 - 03 גולן חיים
5712688 - 03 יוסף ורחל פרלמוטר
5712689 - 03 סנחי יעקב